LinuxQuestions.org

LinuxQuestions.org (/questions/)
-   Programming (https://www.linuxquestions.org/questions/programming-9/)
-   -   reading column data from multiple files and find average (https://www.linuxquestions.org/questions/programming-9/reading-column-data-from-multiple-files-and-find-average-4175435997/)

vjramana 11-06-2012 11:41 PM

reading column data from multiple files and find average
 
I have 500 files with name fort.1, fort.2 ... fort.500. Each file contains data as below:

Code:


          1  0.485   
          2  0.028   
          3  0.100   
          4  0.979   
          5  0.338   
          6  0.891   
          7  0.415   
          8  0.368   
          9  0.245   
          10  0.489   
          11  0.977   
          12  0.644   
          13  0.557   
          14  0.809   
          15  0.437   
          16  0.044   
          17  0.940   
          18  0.855   
          19  0.473   
          20  0.095   
          21  0.133   
          22  0.300   
          23  9.177E-002
          24  7.234E-002
          25  7.971E-002
          26  7.486E-002
          27  5.052E-002
          28  5.253E-002
          29  4.544E-002
          30  3.250E-002
          31  4.780E-002
          32  1.827E-002
          33  2.638E-002
          34  7.635E-003
          35  3.574E-003
          36  5.593E-003
          37 -1.564E-003
          38 -3.025E-003
          39  5.789E-003
          40  1.940E-002
          41  2.867E-002
          42  9.658E-003
          43  1.232E-002
          44  1.757E-002
          45  3.694E-003
          46  1.235E-002
          47  1.365E-002
          48  2.816E-002
          49  1.145E-002
          50  2.905E-002
          51  1.441E-002
          52  2.888E-002
          53  1.611E-002
          54  1.640E-002
          55  1.202E-002
          56  1.685E-002
          57  3.854E-002
          58  3.560E-002
          59  3.051E-002
          60  5.768E-002
          61  3.179E-002
          62  2.302E-002
          63  4.962E-002
          64  1.388E-002
          65  1.611E-002
          66  2.560E-002
          67  3.265E-002
          68  2.437E-002
          69  2.654E-002
          70  2.881E-002
          71  3.466E-002
          72  5.805E-002
          73  4.428E-002
          74  2.337E-002
          75  3.276E-002
          76  2.586E-002
          77  2.035E-002
          78  1.848E-002
          79  2.142E-002
          80  2.451E-002
          81  1.381E-002
          82  5.397E-003
          83  1.295E-002
          84  6.747E-004
          85  1.308E-002
          86 -1.099E-002
          87 -2.575E-002
          88 -2.750E-002
          89 -3.441E-002
          90 -5.103E-002
          91 -6.950E-002
          92 -6.052E-002
          93 -8.980E-002
          94 -7.342E-002
          95 -7.155E-002
          96 -7.879E-002
          97 -6.909E-002
          98 -3.717E-002
          99 -5.387E-002
        100 -5.044E-002
        101 -7.943E-002
        102 -7.830E-002
        103 -6.970E-002
        104 -6.242E-002
        105 -5.150E-002
        106 -6.974E-002
        107 -6.407E-002
        108 -6.650E-002
        109 -4.164E-002
        110 -5.494E-002
        111 -2.358E-002
        112 -4.994E-002
        113 -2.767E-002
        114 -1.217E-002
        115 -6.055E-003
        116  2.338E-002
        117  2.859E-002
        118  3.549E-002
        119  2.789E-002
        120  4.823E-002
        121  2.535E-002
        122  1.000E-002
        123  6.018E-003
        124 -5.600E-003
        125 -7.883E-003
        126 -2.459E-004
        127 -1.757E-002
        128 -3.481E-003
        129  1.608E-002
        130 -3.419E-004
        131  4.508E-003
        132 -2.569E-002
        133 -1.555E-002
        134 -1.145E-002
        135 -2.028E-002
        136 -3.549E-002
        137 -2.539E-002
        138 -2.595E-002
        139 -7.817E-003
        140  1.491E-003
        141 -1.150E-002
        142 -1.294E-002
        143 -1.821E-002
        144 -2.968E-002
        145 -4.120E-002
        146 -3.831E-002
        147 -3.555E-002
        148 -2.118E-002
        149 -3.339E-002
        150 -3.886E-002
        151 -4.846E-002
        152 -4.860E-002
        153 -4.141E-002
        154 -3.510E-002
        155 -2.524E-002
        156 -1.420E-002
        157 -2.955E-002
        158 -1.363E-002
        159 -1.171E-002
        160 -7.864E-003
        161 -1.638E-002
        162 -1.890E-002
        163 -1.804E-002
        164 -1.868E-002
        165 -1.938E-002
        166  1.961E-003
        167 -9.195E-003
        168 -1.514E-002
        169 -1.220E-002
        170 -2.618E-002
        171 -2.652E-002
        172 -4.809E-002
        173 -3.339E-002
        174 -2.520E-002
        175 -2.595E-002
        176 -4.884E-002
        177 -3.962E-002
        178 -2.304E-002
        179 -3.534E-002
        180 -2.588E-002
        181 -2.026E-002
        182 -1.639E-002
        183 -1.855E-002
        184 -3.085E-002
        185 -5.229E-002
        186 -3.041E-002
        187 -4.405E-003
        188  1.840E-002
        189  4.098E-003
        190  3.828E-003
        191  1.350E-002
        192  1.095E-002
        193  2.464E-002
        194  1.680E-002
        195  1.439E-002
        196  1.941E-002
        197  1.881E-002
        198  2.352E-003
        199  7.802E-003
        200  1.002E-002
        201  6.570E-003
        202 -3.702E-004
        203 -6.452E-003
        204 -3.553E-002
        205 -4.247E-002
        206 -3.628E-002
        207 -5.905E-002
        208 -4.433E-002
        209 -3.159E-002
        210 -3.901E-002
        211 -4.250E-002
        212 -4.635E-002
        213 -7.460E-002
        214 -4.978E-002
        215 -4.218E-002
        216 -4.466E-002
        217 -5.404E-002
        218 -3.299E-002
        219 -4.301E-002
        220 -5.980E-002
        221 -3.258E-002
        222 -5.424E-002
        223 -5.423E-002
        224 -6.446E-002
        225 -7.044E-002
        226 -6.685E-002
        227 -7.830E-002
        228 -7.556E-002
        229 -7.182E-002
        230 -6.347E-002
        231 -6.493E-002
        232 -6.835E-002
        233 -7.661E-002
        234 -5.246E-002
        235 -4.557E-002
        236 -4.386E-002
        237 -2.164E-002
        238 -1.297E-002
        239 -5.841E-003
        240  5.426E-003
        241 -9.517E-003
        242 -4.891E-003
        243 -6.319E-003
        244 -2.376E-002
        245 -2.375E-002
        246 -3.094E-002
        247 -7.458E-002
        248 -4.743E-002
        249 -5.865E-002
        250 -5.305E-002
        251 -3.925E-002
        252 -5.455E-002
        253 -5.287E-002
        254 -3.234E-002
        255 -5.884E-002
        256 -6.529E-002
        257 -8.716E-002
        258 -7.022E-002
        259 -5.437E-002
        260 -3.689E-002
        261 -5.761E-002
        262 -4.144E-002
        263 -3.219E-002
        264 -6.291E-002
        265 -6.544E-002
        266 -6.585E-002
        267 -5.391E-002
        268 -4.448E-002
        269 -4.884E-002
        270 -4.103E-002
        271 -3.919E-002
        272 -2.993E-002
        273 -3.433E-002
        274 -5.573E-002
        275 -5.293E-002
        276 -6.117E-002
        277 -5.440E-002
        278 -6.899E-002
        279 -6.212E-002
        280 -5.614E-002
        281 -5.279E-002
        282 -5.175E-002
        283 -7.694E-002
        284 -5.383E-002
        285 -5.139E-002
        286 -6.255E-002
        287 -5.752E-002
        288 -6.763E-002
        289 -5.424E-002
        290 -5.193E-002
        291 -4.667E-002
        292 -3.109E-002
        293 -3.445E-002
        294 -3.152E-002
        295 -2.688E-002
        296 -3.298E-002
        297 -1.459E-002
        298 -6.643E-003
        299 -3.268E-002
        300 -2.783E-002
        301 -5.136E-002
        302 -3.143E-002
        303 -3.541E-002
        304 -2.351E-002
        305 -4.903E-002
        306 -2.323E-002
        307 -4.682E-002
        308 -3.457E-002
        309 -4.139E-002
        310 -5.112E-002
        311 -4.009E-002
        312 -4.914E-002
        313 -5.793E-002
        314 -4.020E-002
        315 -6.546E-002
        316 -4.925E-002
        317 -4.561E-002
        318 -5.947E-002
        319 -3.709E-002
        320 -4.802E-002
        321 -2.076E-002
        322 -4.083E-002
        323 -3.372E-002
        324 -4.540E-002
        325 -5.090E-002
        326 -4.725E-002
        327 -3.132E-002
        328 -3.167E-002
        329 -4.686E-002
        330 -3.642E-002
        331 -3.420E-002
        332 -4.702E-002
        333 -5.636E-002
        334 -3.551E-002
        335 -3.117E-002
        336 -4.015E-002
        337 -3.176E-002
        338 -2.404E-002
        339 -1.786E-002
        340  1.081E-002
        341 -6.859E-003
        342  6.724E-004
        343 -1.736E-002
        344 -2.122E-002
        345 -8.305E-003
        346 -2.234E-002
        347 -1.555E-002
        348 -1.269E-002
        349 -5.237E-003
        350  2.913E-003
        351  4.062E-003
        352  1.030E-002
        353  1.694E-002
        354  2.698E-002
        355  3.004E-002
        356  3.979E-002
        357  6.822E-002
        358  8.248E-002
        359  7.821E-002
        360  9.740E-002
        361  0.302   
        362  8.590E-002
        363  7.072E-002
        364  7.107E-002
        365  7.630E-002
        366  5.826E-002
        367  3.655E-002
        368  2.728E-002
        369  2.392E-002
        370  2.150E-002
        371  2.286E-002
        372  4.101E-003
        373 -2.065E-002
        374 -1.736E-002
        375 -1.700E-002
        376 -9.210E-003
        377 -7.848E-004
        378 -6.384E-003
        379 -1.117E-003
        380 -1.229E-002
        381 -4.686E-003
        382 -2.198E-003
        383  1.325E-002
        384 -4.755E-003
        385 -3.491E-003
        386 -7.013E-004
        387 -1.366E-002
        388  8.240E-003
        389  1.118E-002
        390  3.482E-003
        391  6.902E-003
        392  1.645E-002
        393  4.505E-004
        394  1.453E-002
        395 -1.961E-002
        396 -5.619E-004
        397  6.888E-003
        398  2.243E-002
        399  1.853E-002
        400  2.840E-002
        401  3.802E-002
        402  4.437E-002
        403  4.745E-002
        404  3.337E-002
        405  4.510E-002
        406  4.990E-002
        407  5.829E-002
        408  6.655E-002
        409  8.385E-002
        410  6.333E-002
        411  7.791E-002
        412  6.778E-002
        413  4.175E-002
        414  5.007E-002
        415  5.325E-002
        416  2.038E-002
        417  4.918E-002
        418  6.371E-002
        419  7.039E-002
        420  6.680E-002
        421  5.499E-002
        422  5.926E-002
        423  4.348E-002
        424  6.663E-002
        425  5.126E-002
        426  6.945E-002
        427  8.604E-002
        428  7.108E-002
        429  8.639E-002
        430  8.253E-002
        431  7.148E-002
        432  8.261E-002
        433  7.780E-002
        434  8.312E-002
        435  6.314E-002
        436  6.973E-002
        437  8.715E-002
        438  5.625E-002
        439  5.942E-002
        440  5.494E-002
        441  4.863E-002
        442  5.967E-002
        443  2.857E-002
        444  4.531E-002
        445  3.422E-002
        446  2.668E-002
        447  2.406E-002
        448  1.481E-002
        449  1.282E-002
        450  2.635E-002
        451  3.715E-003
        452  7.148E-003
        453 -1.350E-002
        454 -4.396E-003
        455 -1.890E-005
        456 -1.973E-002
        457 -1.137E-002
        458 -4.733E-003
        459 -4.387E-003
        460  1.544E-002
        461  1.635E-002
        462  6.389E-003
        463  8.971E-003
        464 -1.599E-002
        465 -1.607E-002
        466 -2.035E-002
        467 -3.371E-002
        468 -9.178E-003
        469 -2.444E-003
        470  6.678E-003
        471 -1.864E-003
        472 -2.059E-003
        473 -2.122E-002
        474 -1.260E-002
        475 -7.000E-003
        476 -1.331E-002
        477  3.682E-003
        478 -1.522E-002
        479 -1.658E-002
        480  6.375E-003
        481 -1.384E-004
        482 -6.976E-003
        483  9.774E-003
        484  1.563E-002
        485  1.984E-002
        486  3.358E-002
        487  1.822E-002
        488  3.906E-002
        489  2.142E-002
        490  2.457E-002
        491  2.909E-002
        492  6.664E-003
        493 -1.767E-002
        494  4.956E-003
        495 -7.650E-003
        496 -7.919E-003
        497  1.852E-002
        498  1.409E-003
        499  3.928E-002
        500  3.082E-002
        501  7.884E-003
        502  5.959E-004
        503  1.146E-002
        504  1.888E-002
        505  4.558E-002
        506  4.465E-002
        507  3.957E-002
        508  4.464E-002
        509  4.251E-002
        510  3.914E-002
        511  2.827E-002
        512  2.290E-002
        513  7.710E-004
        514  1.903E-002
        515 -3.968E-003
        516 -1.428E-002
        517 -1.948E-002
        518 -3.018E-003
        519 -1.219E-002
        520 -7.318E-003
        521 -1.562E-002
        522  7.925E-004
        523 -1.458E-002
        524 -2.530E-002
        525 -1.256E-002
        526 -1.998E-002
        527 -6.243E-003
        528 -1.849E-002
        529 -6.291E-003
        530 -1.304E-002
        531 -1.490E-002
        532 -3.754E-003
        533 -8.939E-003
        534 -2.824E-002
        535 -5.431E-003
        536 -2.968E-002
        537 -6.084E-003
        538 -4.486E-003
        539 -2.917E-002
        540 -2.820E-003
        541 -1.311E-002
        542 -1.141E-002
        543 -1.551E-002
        544 -5.701E-003
        545 -9.513E-003
        546 -9.121E-003
        547 -2.539E-002
        548 -1.354E-002
        549 -3.078E-003
        550 -1.299E-002
        551 -2.689E-003
        552 -6.155E-003
        553 -1.464E-002
        554 -1.418E-002
        555 -1.441E-002
        556 -9.348E-003
        557  2.114E-002
        558  3.758E-002
        559  3.456E-002
        560  4.443E-002
        561  3.983E-002
        562  1.667E-002
        563  1.938E-002
        564 -3.070E-003
        565  2.743E-004
        566  1.806E-002
        567  8.728E-003
        568  1.852E-002
        569  1.667E-002
        570  2.315E-002
        571  3.944E-002
        572  3.243E-002
        573  3.274E-002
        574  3.111E-002
        575  3.507E-002
        576  3.126E-002
        577  2.956E-002
        578  2.312E-002
        579  4.663E-002
        580  4.892E-002
        581  5.869E-002
        582  4.133E-002
        583  5.611E-002
        584  4.012E-002
        585  5.530E-002
        586  2.384E-002
        587  1.169E-002
        588  1.164E-002
        589  4.411E-003
        590 -9.444E-003
        591 -1.900E-002
        592 -2.679E-002
        593 -2.253E-002
        594 -3.751E-002
        595 -3.415E-002
        596 -6.611E-002
        597 -5.781E-002
        598 -6.575E-002
        599 -5.224E-002
        600 -4.176E-002
        601 -4.543E-002
        602 -3.866E-002
        603 -2.046E-002
        604 -2.033E-002
        605 -1.534E-002
        606 -3.720E-002
        607 -3.893E-002
        608 -3.775E-002
        609 -3.129E-002
        610 -3.385E-002
        611 -6.400E-002
        612 -3.756E-002
        613 -5.503E-002
        614 -4.827E-002
        615 -2.286E-002
        616 -2.994E-002
        617 -1.794E-002
        618 -2.478E-002
        619 -3.824E-002
        620 -3.525E-002
        621 -3.277E-002
        622 -4.374E-002
        623 -2.732E-002
        624 -1.559E-002
        625 -3.981E-003
        626 -9.266E-004
        627 -2.803E-003
        628 -1.146E-002
        629 -5.513E-003
        630  2.502E-003
        631  6.629E-003
        632 -4.236E-003
        633  4.718E-004
        634  2.083E-003
        635  2.506E-003
        636  1.797E-004
        637  1.146E-003
        638  1.219E-003
        639 -1.045E-002
        640  5.241E-003
        641 -1.636E-002
        642  9.379E-003
        643  1.253E-002
        644  4.606E-003
        645  1.071E-004
        646  2.176E-003
        647 -8.817E-003
        648 -2.407E-003
        649 -3.217E-003
        650 -1.707E-002
        651  7.715E-003
        652 -5.286E-003
        653 -1.579E-002
        654 -1.823E-002
        655 -1.848E-002
        656 -3.980E-003
        657  4.783E-003
        658  1.769E-002
        659  7.259E-003
        660  6.037E-003
        661  8.675E-003
        662  1.575E-002
        663  5.814E-003
        664  9.309E-003
        665 -4.913E-003
        666 -7.219E-003
        667 -2.547E-002
        668 -1.611E-002
        669 -8.551E-003
        670 -3.118E-005
        671 -4.073E-003
        672 -1.862E-003
        673  1.550E-003
        674 -1.755E-002
        675 -1.389E-002
        676 -2.624E-002
        677 -1.341E-002
        678 -1.771E-002
        679 -9.014E-003
        680  6.104E-004
        681 -3.651E-003
        682 -1.676E-002
        683 -5.713E-003
        684 -1.899E-002
        685 -1.189E-003
        686  8.178E-003
        687  1.979E-002
        688  4.752E-002
        689  3.212E-002
        690  5.592E-002
        691  5.378E-002
        692  4.240E-002
        693  5.897E-002
        694  3.517E-002
        695  3.642E-002
        696  4.722E-002
        697  5.429E-002
        698  7.121E-002
        699  7.551E-002
        700  0.470   
        701  0.403   
        702  0.820   
        703  0.931   
        704  8.000E-002
        705  9.093E-002
        706  7.246E-002
        707  6.041E-002
        708  6.624E-002
        709  5.024E-002
        710  5.682E-002
        711  6.871E-002
        712  5.856E-002
        713  4.729E-002
        714  4.421E-002
        715  5.053E-002
        716  3.317E-002
        717  2.790E-002
        718  1.052E-002
        719  2.415E-002
        720  2.819E-002
        721  3.334E-002
        722  3.125E-002
        723  3.993E-002
        724  3.744E-002
        725  3.507E-002
        726  2.128E-002
        727  1.354E-002
        728  1.409E-002
        729  1.476E-002
        730  6.041E-003
        731  2.911E-003
        732 -1.783E-002
        733 -1.747E-002
        734 -2.993E-003
        735 -2.301E-002
        736 -3.786E-002
        737 -3.241E-002
        738 -3.463E-002
        739 -2.184E-002
        740 -7.210E-003
        741 -5.155E-004
        742  4.655E-003
        743  5.144E-003
        744 -1.811E-002
        745 -8.157E-003
        746 -4.225E-003
        747 -1.163E-003
        748  1.303E-002
        749  6.344E-003
        750  6.190E-004
        751  4.627E-003
        752  8.907E-003
        753  1.578E-002
        754  1.839E-002
        755  6.017E-003
        756  4.192E-003
        757 -8.540E-004
        758  1.487E-003
        759  1.037E-002
        760  4.353E-002
        761  3.034E-002
        762  3.255E-002
        763  3.868E-002
        764  2.597E-002
        765  3.123E-002
        766  3.861E-002
        767  5.497E-002
        768  5.113E-002
        769  5.199E-002
        770  4.795E-002
        771  6.065E-002
        772  7.684E-002
        773  5.833E-002
        774  5.615E-002
        775  4.555E-002
        776  3.857E-002
        777  4.766E-002
        778  2.412E-002
        779  2.335E-002
        780  1.939E-002
        781  7.654E-003
        782  2.854E-002
        783  3.870E-003
        784  1.653E-002
        785 -1.359E-002
        786  1.380E-003
        787 -1.916E-002
        788 -9.877E-003
        789 -1.022E-002
        790 -3.958E-002
        791 -3.914E-002
        792 -2.188E-002
        793 -5.981E-002
        794 -3.387E-002
        795 -4.927E-002
        796 -4.761E-002
        797 -3.484E-002
        798 -4.387E-002
        799 -4.050E-002
        800 -4.501E-002

I want to get the average of each line of second column from every file. In other words, get average of second column first line from all files and store in "output.file". Then get average of second column of second line and store in the same "output.file".
I tried with paste command but fail to get what I want.
IS there any way to do in AWK?

Appreciate any help.
Thanks

H_TeXMeX_H 11-07-2012 03:07 AM

I don't know what output.file is supposed to look like but something like:

Code:

ls -1 | sort -V | while read line; do awk '{sum+=$2}END{print sum/NR}' "$line" >> output.file; done

millgates 11-07-2012 03:43 AM

How about something like this?

Code:

awk 'NF==2{s[$1]=$2;n[$1]++}END{for(i in s){printf "%i\t%f\n",i,s[i]/n[i]}}' fort.*|sort -nk1 > output.file
This sums lines based on the number in the first column. It should work even if some of the files don't contain all the lines and are of different length. If you know that all the files have the same number of lines, sorted by their index, it can be simplified to something like

Code:

awk '{s[FNR]+=$2}END{for(i=1;i<=FNR;i++){print i, s[i]/(ARGC-1)}}' fort.* > output.file

grail 11-07-2012 10:48 AM

@millgates - I think your second answer could be on to something, however, if the last file read, fort.500, has let us say 10 lines in it, then FNR will equal only 10 but there may be 100's
of other lines, as per the data example, which would need to be averaged.

@OP - my question back to you would be, is the average always of all files which means if a file has less numbers than another it will assume zero for other entries or should the
average only be calculated based on the number of files that have the same corresponding line numbers?

Example:
Code:

$ cat fort.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$ cat fort.2
10
11
12
13
14
15

So in this example, if we look at the second part of my question, you would only average the first 6 lines by 2 as line wise they both have this many, whereas the last
3 lines in file 1 would be divided by 1 as they only appear in 1 file?

millgates 11-07-2012 11:53 AM

Quote:

Originally Posted by grail (Post 4824208)
@millgates - I think your second answer could be on to something, however, if the last file read, fort.500, has let us say 10 lines in it, then FNR will equal only 10 but there may be 100's
of other lines, as per the data example, which would need to be averaged.


Yes, as I mentioned in my previous post, that solution assumes all files have the same number of lines. If not, you would have to either iterate over the array and then sort the output as I did in the first example, or remember the max FNR. It all depends what the OP wants, as you mentioned. Is it the number of line that matters or the number in the first column? What to do when some entries are missing in some of the files? ...


All times are GMT -5. The time now is 06:57 PM.