LinuxQuestions.org

LinuxQuestions.org (/questions/)
-   General (https://www.linuxquestions.org/questions/general-10/)
-   -   Phục hồi dữ liệu bị mất???, cứ (https://www.linuxquestions.org/questions/general-10/ph-and-7909%3Bc-h-and-7891%3Bi-d-and-7919%3B-li-and-7879%3Bu-b-and-7883%3B-m-and-7845%3Bt-c-and-7913%3B-337496/)

pollsite 06-27-2005 12:04 AM

Phục hồi dữ liệu bị mất???, cứ
 
Tôi đang sử dụng WinXP (ổ C (20GB) )là primary, 2 ổ chứa dữ liệu là D (20GB) và E (40GB).

Do tôi muốn dùng Lunix 10 chạy chung với WinXP (tôi dùng Partition Magic 8.6 CS phân chi paritition ổ C làm 2 phần, 1 là WinXP đang dùng (18GB), 1 là Linux Swap (2GB),sao đó, tôi dùng pqboot.exe trong Symatec Partition Magic CS cho partition của Linux Swap hoạt động, tôi bắt đầu cài Hệ Điều Hành Linux 10 vào partion này). Nhưng do, trong quá trình cài đặt, tôi vô tình Remove toàn bộ partion của ổ D (20GB) và ổ E (40GB), Linux 10 lúc này chiếm toàn bộ 80GB (khi cài xong Linux 10 tôi mới biết điều này!!!)

Do vậy, ngay lập tức, tôi cho Boot từ CD- ROM, khởi động Partition Magic CS nhằm chuyển đổi partition khởi động (Partition 1 - WinXP) nhưng vô vọng, toàn bộ đã bị mất, DOS không nhận biết bất kỳ Partion ổ cứng của tôi (vì toàn bộ đã chuyển Linux Swap)

Thấy vậy, tôi không biết cách nào khác, tôi lậptức lấy đĩa CD Recovery - dùng chương trình Lost & Found để tìm kiếm trong... vô vọng! (máy báo 41 ngày mới có kết quả, còn kết quả Save vào đâu?, tôi cũng không biết, vì tôi biết, lúc này chỉ có 1 partition duy nhất, đó là Linux Swap)

Xin hỏi các quý chuyên gia, giúp dùm tôi xem có cách nào hồi phục dữ liệu, chũ yếu là ổ E (40 GB) - vì trong đây có 1 đề tài và 1 số hình ảnh tôi chuẩn bị nộp cho trường gấp (khoảng 1 tuần là báo cáo rồi!!!!), hy vọng các chuyên gia tận tâm giúp đỡ,... hoặc cho địa chỉ để tôi đem ổ cứng tôi đến (tôi đang ở quận 5, Trần Hưng Đạo - Email : REMOVED hoặc REMOVED )

Cám ơn diễn đàn đã cho phép tôi post nội dung này!.

Trần Thanh Phú

XavierP 06-27-2005 01:39 PM

Closed. Let's not join to spam LQ with links to your site. Also, since English is the lingua franca of the internet, please try to always post in English.


All times are GMT -5. The time now is 11:36 AM.